HTML

Nyomj egy Lájkot ! Kösz

Hírek

Nyugdíj utalás 2020

Lesz-e nyugdíj?

Nyugdíj utalás dátumok 2020

2019.12.02. 22:43 :: i-mode

 

↓↓↓ EKKOR ÉRKEZNEK A NYUGDÍJAK! ↓↓↓

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időpontok tájékoztató jellegűek!

Időszak

Utalás napja

2020. január

január 09.

2020. február

február 11.

2020. március

március 11.

2020. április

április 08.

2020. május

május 11.

2020. június

június 11.

2020. július

július 09.

2020. augusztus

augusztus 11.

2020. szeptember

szeptember 10.

2020. október

október 09.

2020. november

november 11.

2020. december

december 01.

 

Szólj hozzá!

Címkék: 2020 Utalás 2020 Nyugdíj utalás dátumok 2020

Nyugdíj utalás dátumok 2020: Így fizetik a nyugdíjakat

2019.12.02. 22:36 :: i-mode

A nyugdíj folyósítására számos mód van, viszont ha a nyugdíjas adatai megváltoznak, bejelentési kötelezettséggel tartozik a nyugdíjfolyósító felé. A részleteken túl cikkünkből azt is megtudhatja, mi a teendő a nyugdíjas halála esetén - írja a 24óra.

A nyugellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az ellátást megállapító határozat részére történő kézbesítését követő tizenhárom napon belül fizeti ki/utalja ki.

A nyugdíj, mint rendszeres pénzbeli ellátás kifizetése, folyósítása a jogosult kérésének megfelelően többféleképpen lehetséges. Mód van készpénzben, postai kézbesítés útján az ellátás felvételére, és lehetőség van belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára történő utalásra is. Az ellátást kizárólag olyan pénzintézeti számlára lehet utalni, melynek a nyugellátásban részesülő tulajdonosa, vagy társtulajdonosa.

A nyugellátások kifizetése havonta, az adott tárgyhónapra történik, azaz nem előre, vagy utólag, mint néhány más ellátásé.

A folyósítás kezdő időpontja a nyugdíjmegállapító határozatban megjelölt nap, befejezésének ideje a jogosultság megszűnésének, megszüntetésének napja, legkésőbb a nyugdíjas halála hónapjának utolsó napja.

A saját jogú és hozzátartozói nyugellátások folyósítása nyugdíj folyósítási törzsszám, mint azonosító szám alatt történik.

A törzsszámról szóló igazolást az ellátás folyósításának a kezdetekor küldi meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság több más irattal (pl. kedvezményes utazási utalvány) együtt a jogosult részére.

A belföldi folyósítási lehetőségektől több ponton eltér a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére történő nyugdíjfolyósítás.

Belföldi meghatalmazott esetén a külföldön élő vagy tartózkodó személy nyugellátását kérelmére belföldi meghatalmazottja részére postai kézbesítés útján, vagy a meghatalmazott magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára kell folyósítani.

A folyósítás mindkét esetben utalási költségtől mentes.

Választható a jogosult magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára való folyósítás is. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

További lehetőség az EU/EGT állam területén élők részére valamely EU/EGT államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítás kérése. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

Úgynevezett egyezményes állam (azaz Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött ország) területén élők kérhetik az egyezményes államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítást. Az utalás ez esetben költségviseléssel érintett.

A külföldön élő nyugellátásra jogosultak részére nincs lehetőség közvetlen postai úton történő nyugdíjkifizetésre.

A külföldön élő jogosultak (akár EU/EGT, akár egyezményes, akár bármely más külföldi államban élnek), kérhetik a Magyarországon érvényes öregségi nyugdíjminimum összegét meg nem haladó havi ellátásuk (2019-ben 28.500 Ft) negyedévente, félévente, vagy évente történő folyósítását a belföldön egyébként érvényes havonkénti utalás helyett.

Bejelentési kötelezettség

A bejelentési kötelezettség minden olyan adatra, tényre kiterjed, amely a nyugellátásra való jogosultságot, vagy az ellátás folyósítását érinti.

A bejelentési kötelezettség tizenöt napon belül teljesítendő a nyugdíjfolyósító szervhez.

Ennek keretében be kell jelenteni a névváltozást, a lakóhely vagy tartózkodási hely megváltozását, a kilencven napot meghaladó külföldi tartózkodás esetén a külföldi címet, valamint a szabadságvesztés, előzetes letartóztatás tényét.

A bejelentési kötelezettség az ellátás folyósíthatósága érdekében természetesen kiterjed folyószámlára utalás esetén a számlaszám változás bejelentésére is.

Figyeljünk a bejelentési kötelezettség teljesítésére, mert ha a nyugellátás folyósítására a

nyugdíjfolyósító szerv ügykörén kívüli okból azért nem kerülhet sor, mert a folyósítási cím és a fizetési számlaszám ismeretlen, illetve a kiutalt ellátás a megadott folyósítási címről, vagy fizetési számláról visszaérkezik, és az ellátás kiutalásához szükséges intézkedések sem vezetnek eredményre, vagy az ellátásban részesülő személy ismeretlen helyen tartózkodik, a nyugdíjfolyósító szerv az ellátás folyósítását megszünteti.

A nyugdíjfolyósító szerv a jogosultság tényének későbbi bizonyítása esetén intézkedik az ellátás újbóli folyósítása, valamint a nem folyósított ellátás visszamenőleges, legfeljebb öt évre járó időközi emelésekkel növelt összegének kiutalásáról.

Árvaellátás esetén az iskolai tanulmányok megszakítását, illetve az iskolaváltást is be kell jelenteni a tizenhat éven felüli, tanulmányai miatt árvaellátásban részesülő árva esetén.

A bejelentés a folyósítási törzsszám feltüntetésével teendő meg. A Magyar Államkincstár honlapján található formanyomtatványok segítenek a szükséges adatok

megadásában.

Elhalálozás esetén teendők

A nyugellátásban részesülő személy elhalálozását, és annak időpontját a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezen hozzátartozók hiányában az örökös, vagy a nyugellátás felvételére jogosult más személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.

A halál napját magában foglaló hónap végéig járó fel nem vett nyugellátás felvételére is ezek a személyek, ebben a sorrendben jogosultak.

A fel nem vett ellátást a hozzátartozók a fenti sorrendben a halálesetet követő egy éven belül, ha a felvételre az örökös jogosult, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül vehetik fel.

Szólj hozzá!

Címkék: 2020 Utalás 2020 Nyugdíj 2020

Nyugdíj utalás 2019

2017.11.29. 09:57 :: i-mode

Nyugdíj utalás 2019 - postai kifizetési dátumok.

Hogyan és mikor vehetik fel/kaphatják kézhez a nyugdíjasok az őket megillető ellátást?

a) Ha a nyugdíjat postai úton kézbesítik, akkor a nyugdíjas az ún. postai kifizetési naptárban – amelyet a Magyar Posta Zrt. juttat el a tárgyévet megelőzően az érintettnek – meghatározott napon jut hozzá az ellátásához (viszi ki a postás).

b) Ha a nyugdíjas pénzintézetnél vezetett számlára kérte az ellátást, akkor 2018-ban is minden hónap 12-ig.

Szólj hozzá!

Címkék: utalás Utalás 2018 Nyugdíj utalás 2018 Nyugdíj 2018 Nyugdíj postai kifizetési dátumok 2018 Nyugdíj utalás 2019

Nyugdíj utalás 2017

2016.11.11. 00:32 :: i-mode

 

↓↓↓ EKKOR ÉRKEZNEK A NYUGDÍJAK! ↓↓↓

2017. január 12., csütörtök

2017. február 10., péntek

2017. március 10., péntek

2017. április 12., szerda

2017. május 12., péntek

2017. június 12., hétfő

2017. július 12., szerda

2017. augusztus 11., péntek

2017. szeptember 12., kedd

2017. október 12., csütörtök

2017. november 10., péntek

2017. december 1., péntek vagy 4., hétfő (későbbi döntés)

Kapcsolódó cikk :

Nyugdíjkorhatár táblázat

Szólj hozzá!

Címkék: nyugdíj 2017 utalás Nyugdíj utalás 2017 Nyugdíj utalás 2017 dátumok Nyugdíj kifizetések 2017

Nyugdíj utalás

2016.01.01. 12:55 :: i-mode

Hónap Banki jóváírás időpontja
Január 12. (kedd)
Február 12. (péntek)
Március 11. (péntek)
Április 11. (hétfő)
Május 12. (csütörtök)
Június 10. (péntek)
Július 12. (kedd)
Augusztus 12. (péntek)
Szeptember 12. (hétfő)
Október 12. (szerda)
November 11. (péntek)
December 2. (péntek)

Szólj hozzá!

Címkék: 2016 Nyugdíj utalás 2016 Nyugdíj postai kifizetés 2016 Kifizetések utalások 2016

Nyugdíj utalás időpontok 2015

2015.01.01. 20:24 :: i-mode

Nyugdíj utalás időpontok , kifizetések dátumai !

adovaltozasok-adocsomag-adobevallas-2015.jpg

1 komment

Címkék: Nyugdíj-utalás-2015 Nyugdíj utalás időpontok 2015

Nyugdíj utalás időpontjai 2015!

2014.11.17. 00:35 :: i-mode

                 

                Mikor utalják 2015-ben  a nyugdíjat

       

2 komment

Címkék: nyugdíj 2015 Nyugdíj-utalás-2015 Nyugdíj-postai-kifizetés-2015

Nyugdíj utalás időpontjai 2014

2014.04.11. 22:41 :: i-mode

Mikor utalnak nyugdíjakat

 

Szólj hozzá!

Címkék: nyugdíj-utalás-2014 Nyugdíj utalás dátumok 2014

Nyugdíjak kifizetése M.országon !

2014.03.10. 11:10 :: i-mode

 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója

 

a nyugdíjak folyósításáról

 

 

 

A megállapított nyugellátást milyen módon folyósítják?

 

A saját jogú és hozzátartozói nyugellátást, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe utalt nem társadalombiztosítási ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (1139 Budapest, Váci út 73.) az ellátást megállapító határozat vele való közlését követő 10 munkanapon belül

 

  • pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján (postai kézbesítés) vagy a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára,
  • a valamely EGT-állam területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT-államban lévő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
  • Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, vagy
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett – gyermek árvaellátását a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára

 

történő utalással teljesíti.

 

 

 

A külföldön élő vagy tartózkodó jogosult kérelmére a nyugellátást negyedévente, félévente vagy évente utólag kell folyósítani, ha a nyugellátás havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj külön jogszabályban meghatározott legkisebb összegét.  

 

 

 

Hogyan és mikor vehetik fel/kaphatják kézhez a nyugdíjasok az őket megillető ellátást?

 

a) Ha a nyugdíjat postai úton kézbesítik, akkor a nyugdíjas az ún. postai kifizetési naptárban – amelyet a Magyar Posta Zrt. juttat el a tárgyévet megelőzően az érintettnek – meghatározott napon jut hozzá az ellátásához (viszi ki a postás).

 

b) Ha a nyugdíjas pénzintézetnél vezetett számlára kérte az ellátást, akkor:

 

  

 

 

 

 

Hónap

 

Banki jóváírás időpontja

2014. január

10.

péntek

2014. február

12.

szerda

2014. március

12.

szerda

2014. április

11.

péntek

2014. május

12.

hétfő

2014. június

12.

csütörtök

2014. július

11.

péntek

2014. augusztus

12.

kedd

2014. szeptember

12.

péntek

2014. október

10.

péntek

2014. november

12.

szerda

2014. december

 3.

szerda

 

 

 

 

 

A folyósító szerv törzsszám, mint azonosító szám alatt folyósítja az ellátásokat.

 

 

 

A nyugellátás kifizetése havonta a tárgyhónapra történik, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt határozattal megállapították a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de legfeljebb a jogosult elhalálozásának a napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.

 

 

 

A nyugdíj folyósításának megkezdésekor mit kell kézhez kapnia a nyugdíjasnak?

 

  • A folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolást (nyugdíjas igazolást).
  • Ellátottak utazási utalványát.
  • A folyósítás megindításáig már esedékessé vált és az egy összegben kiutalt ellátásról, az esetleges levonásokról szóló elszámolást.
  • A bejelentési kötelezettségről, illetve „fontosabb tudnivalókról” szóló tájékoztatót.

 

 

 

Hogyan folyósítják a külföldön élő vagy tartózkodó személy nyugellátását?   

 

A nyugdíjfolyósító szerv a jogosult kérelmére a belföldön vagy EGT tagállamban, illetve szerződő államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással, vagy belföldi meghatalmazottja részére pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése (postai kézbesítés) útján teljesíti.

 

 

 

Külföldi tartózkodás idejére az ellátás a jogosult kérelmére az általa megjelölt, valamely EGT tagállamban, vagy szerződő államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára is folyósítható. Az erre irányuló kérelmet a nyugdíjfolyósító szervnél kell előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi pénzforgalmi szolgáltató elnevezését és címét (ország, város, utcanév, házszám), a külföldi pénzforgalmi szolgáltató számlaszámát és a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó bankszámlaszámot (IBAN és SWIFT kód) is.

 

 

 

Mit kell tenni lakcímváltozás esetén?

 

A változást írásban kell bejelenteni, akár levélben, akár az erre a célra szolgáló nyomtatványon. E nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál beszerezhető, az ONYF honlapjáról (www.onyf.hu) letölthető, de elfogadható a szokásos postai levélben vagy levelezőlapon történő bejelentés is. A bejelentést akkor is meg kell tenni, ha a nyugellátás folyósítása pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással történik.

 

                                                                                                                                            

 

Hogyan pótolható, illetőleg cserélhető a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátás törzsszámáról szóló elveszett vagy megrongálódott igazolás?

 

Erre irányuló kérelmet a folyósítási törzsszámra hivatkozással levélben, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen lehet benyújtani.

 

 

 

Hogyan kell bejelenteni, ha megváltozott a nyugdíjas neve?

 

A névváltozást folyósítási törzsszámra hivatkozással az előző név közlése mellett, a változást bizonyító okirat csatolásával kell bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

 

 

 

Jelezni kell-e a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé, ha a nyugdíjas elhalálozott?

 

A jogosult elhalálozásának tényét és annak időpontját a nyugdíjassal közös háztartásban élő 15 napon belül köteles bejelenteni.

 

 

 

Amennyiben az ellátás utalása gyám vagy gondnok részére történt, a bejelentési kötelezettség őket terheli. A bejelentéshez mellékelni kell az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot vagy annak hitelesített másolatát.

 

 

 

A nyugdíjas elhalálozása esetén a fel nem vett ellátás kit illet meg és meddig érvényesíthető az erre irányuló igény?

 

A nyugdíjast (járadékost) a halál napját magába foglaló hónap végéig esedékes ellátás illeti (illetné) meg. A fel nem vett ellátást a nyugdíjassal (járadékossal) annak elhalálozásakor közös háztartásban együtt élt házastársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére igényelheti – ebben a meghatározott, egymást követő sorrendben, a halálesetet követő egy éven belül –, ezek hiányában pedig az örökös a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

 

 

 

Az együtt élt családtag részéről az igényléshez elegendő egy erre a célra rendszeresített nyilatkozat kitöltése, amelyből megállapítható a rokoni kapcsolat, az egy háztartásban történt együttélés, továbbá tartalmazza az elhunyt adatait, az ellátásának folyósítási törzsszámát.

 

 

 

Örökös részére a jogerős záradékkal ellátott öröklési bizonyítvány, illetve hagyatéki végzés alapján fizethető ki a fel nem vett nyugellátás.

 

 

 

Az előzőekben ismertetett változások elektronikus úton is bejelenthetők

 

 

 

Hol kaphat a nyugdíjas részletes tájékoztatást a nyugdíj folyósításával kapcsolatban?

 

Folyósítással kapcsolatban a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (telefon: 350-0155, 350-2755, 350-8580, 270-8999, 06-80-204-884; Címe: 1139 Budapest, Váci út 73.) lehet érdeklődni.

 

 

 

 

 

Jogszabályok:

 

                                   1997. évi LXXXI. törvény

 

                                   168/1997.(X. 6.) Korm. rendelet                   

 

ONYF 3515-027                                             A tájékoztató a 2014. január 1-jén hatályos jogszabályoknak megfelelően készült.

 

A nyugdíj utalás rendje, időpontja 2014.évre:

Mindenki más más időpontban kap nyugdíjat, utalás és postai kifizetés esetén is más más időpontok érvényesek 2014-ben, megyénként is lehet sőt városonként is van eltérés a dátumok tekintetében.

Utalás : 2014 Januártól - Decemberig !

 

Szólj hozzá!

Címkék: nyugdíj 2014 utalás nyugdíj-utalás-2014

Adatvédelem - FAQ

2014.03.10. 11:05 :: i-mode

Adatvédelem - http://nyugdij-utalas.blog.hu/

Szólj hozzá!